Vereniging VSE...een kennismaking

VSE (voorheen Vereniging Samenwerking Emeritering) is beheerder en uitvoerder van een egalisatiefonds voor kerken die lid zijn van VSE. De VSE streeft er naar om aan leden die een predikant onderhouden die – vanwege leeftijd of ziekte – niet meer actief zijn een uitkering te verstrekken. 

Dit egalisatiefonds houdt in dat VSE jaarlijks via een met de kerken vastgesteld quotum de lasten voor de dan actuele emeritaatsuitkeringen en voor een beperkte buffer omslaat. Dit systeem wordt ook wel een omslagstelsel genoemd.

Op deze wijze vervullen de leden-kerken hun plicht de predikant (en zijn nagelaten betrekkingen) te onderhouden indien dit vanwege leeftijd of ziekte (of overleden ingeval van nagelaten betrekkingen) noodzakelijk is. Daarmee geven de kerken invulling aan artikel 13 van de kerkorde.

VSE is als rechtspersoon een vereniging van kerken en dus geen pensioenfonds. Predikanten zijn verbonden aan kerken en niet aan VSE. Bovendien worden de jaarlijkse kosten omgeslagen waardoor er geen ’rechten’ worden opgebouwd.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55