Bestuur en raad van toezicht

De samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht is als volgt:

Bestuur:
dhr. G. Noorman, voorzitter
dhr. J.C. Staring, MSC AAG, secretaris
mr. A.J. Tompkins, B.ec., penningmeester 
dhr. B.M. Neelis, MSC
drs. W.J. Dee, CFA
drs. H.J. van Dijk

Raad van toezicht:
dhr. M. Holsappel, voorzitter
dr. G. Suurmond
drs. A.R. Kramer, CFA, CAIA

Administrateur:
dhr. D. van Harten, administratie uitkeringen
dhr. G. van der Veen, financiële administratie

Bestuurssecretaris:
dhr. R.R. Kooistra

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55