Cijfers

Vereniging VSE voorziet kerken in uitkeringen voor predikanten welke met emeritaat gaan. Jaarlijks wordt aan kerken informatie veschaft over de wijze van berekenen van uitkeringen wegens leeftijdsemeritaat of bij arbeidsongeschiktheid.

Het egalisatiefonds wordt gevoed door inkomsten van kerken. Dit wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld middels een qoutum per ziel.

Op dit gedeelte van de website treft u hierover meer tekst en uitleg.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55