09 oktober 2019 - Quotum en indexatie 2020

Het quotum per 1 januari 2020 is vastgesteld op € 58- per kerklid.

Op de ingegane uitkeringen vindt per 1 januari 2020 een indexering plaats van 1,01%.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55