13 februari 2019 - Vijfjarenrapport emeritaatsvoorziening en regioavonden

Vereniging VSE publiceert hierbij het eindrapport ‘Vijfjarenplan emeritaatsvoorziening’ aan de kerken. In dit rapport doet het bestuur voorstellen over de herijking van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt over de financierbaarheid van de emeritaatsvoorziening.

Het rapport kunt u openen via deze link.

In het rapport benadrukt de VSE nogmaals de urgentie en doet zij voorstellen voor een verdere verhoging van het quotum. Om dit rapport met u te bespreken, nodigen wij u van harte uit voor een regioavond in maart.

 Datum

Plaats

Adres

Donderdag 7 maart

Zwijndrecht

Maranathakerk, Koninginneweg 1A, 3331 CD Zwijndrecht

Dinsdag 12 maart

Assen-West

Maranathakerk, Nobellaan 140, 9402 BW Assen

Donderdag 14 maart

Ermelo

Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 3851 LH Ermelo

Donderdag 21 maart

Zwolle

Steunpunt Kerkenwerk,
Dr. Spanjaardweg 4B, 8025 BT Zwolle

De regioavonden starten om 19:30 uur en worden naar verwachting rond 21:30 uur afgesloten.

Ledenvergadering in juni!

Het bestuur nodigt u ook uit voor de reguliere Algemene Vergadering op 19 juni in Ermelo. Op deze avond komt onder andere het jaarverslag met de jaarrekening 2018 aan de orde. 

Let op: Bespreking van het rapport ‘Vijfjarenplan Emeritaatsvoorziening’ vindt uitsluitend plaats op de regioavonden in maart. De uitkomsten hiervan worden gebruikt in de besluitvorming die plaatsvindt op 19 juni.

Aanmelden regioavond

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor de regioavond. U kunt dit doen door op deze link te klikken en het formulier in te vullen.

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt dat doen via ons mailadres info@verenigingvse.nl.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55