15 oktober 2018 - Quotum en indexatie 2019

Het quotum per 1 januari 2019 is vastgesteld op € 53,30- per kerklid.

Op de ingegane uitkeringen vindt per 1 januari 2019 een indexering plaats van 0,3%.

Dit is conform het besluit, genomen in de Algemene Vergadering van 13 juni 2018.

 

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55