09 oktober 2017 - Quotum en indexatie 2018

Het quotum per 1 januari 2018 is vastgesteld op € 53,- per kerklid. 
Op de ingegane uitkeringen vindt per 1 januari 2018 een indexering plaats van 0,78%
Dit is conform het besluit, genomen in de Algemene Vergadering van 7 juni 2017.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55