27 oktober 2016 - Quotum en indexatie 2017

Het quotum per 1 januari 2017 is vastgesteld op € 52,20 per kerklid.
Op de ingegane uitkeringen vindt per 1 januari 2017 geen indexering plaats.
Dit is conform het besluit, genomen in de Algemene Vergadering van 16 juni 2016.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55