12 mei 2016 - Algemene Vergadering VSE 16 juni 2016

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING, te houden op D.V. donderdag 16 juni 2016 om 19.00 uur in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, Ermelo.

 De voornaamste onderwerpen zijn het jaarverslag en de jaarrekening, enkele wijzigingen in het uitkeringsreglement en de voortgang met betrekking tot het vermogensbeheer. Ook hopen wij enkele nieuwe bestuursleden en een nieuw lid voor de Raad van Toezicht aan u voor te stellen. Binnenkort ontvangt u de agenda en bijlagen voor deze vergadering.

 U kunt zich vóór 6 juni 2016 aanmelden via deze link. In verband met de maaltijd (tussen de vergaderingen van SKW en VSE in) is het van belang van u te vernemen of u ook op de SKW vergadering komt (aanvang 16:00 uur) of alleen de VSE vergadering om 19:00 uur wenst te bezoeken.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55