16 december 2015 - Quotum en indexatie 2016

Het quotum per 1 januari 2016 is vastgesteld op € 52,20 per kerklid. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de nieuwsbrief van september 2015 (klik hier om deze te openen).

Op de ingegane uitkeringen vindt per 1 januari 2016 geen indexering plaats. Dit is conform het besluit, genomen in de Algemene Vergadering van 11 juni 2015.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55