26 februari 2015 - Indexatie uitkeringen 2015

Op 4 februari is, tijdens een extra ledenvergadering van VSE, besloten de uitkeringen niet te indexeren. Dit houdt in dat er aan het maandelijks uit te keren bedrag van VSE, aan de kerken met een emeritus, voorlopig niets wijzigt.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55