02 december 2014 - AV 11 december verschoven naar 4 februari 2015!

De eerder aangekondigde Algemene Vergadering van 11 december is verschoven naar woensdag 4 februari 2015!

Op deze vergadering staat het nieuwe uitkeringsreglement, een overgangsregeling en het indexatiebeleid op de agenda.

De reden van deze verplaatsing en hoe in de tussenperiode wordt gehandeld, is toegelicht in de brief die u hier kunt openen.

De agenda met bijbehorende stukken voor deze AV wordt 11 december naar de leden verzonden.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55