03 oktober 2013 - Quotum en indexatie VSE 2014

Op de Algemene Vergadering in juni 2013 werd voor 2014 het volgende vastgesteld:

Het quotum voor 2014 bedraagt: € 33,40

De ingegane uitkeringen worden per 1 januari 2014 niet geindexeerd.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55