17 juni 2013 - Raad van Advies in predikantszaken officieel van start

Al vele jaren werken diverse instanties binnen onze kerken samen op het gebied van scholing, regelingen en begeleiding van predikanten. Maar sinds de laatste synode in Harderwijk is aan onderlinge afstemming en coördinatie meer structuur gegeven. 

Lees meer in bijgaand persbericht: http://www.gkv-vse.nl/upload/Persbericht_Raad_van_Advies_in_Predikantszaken_juni_2013.pdf

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55