19 december 2012 - Quotum VSE 2013

 Het quotum VSE is voor 2013 vastgestelg op € 32,70 per ziel.

Hiertoe besloten de leden-kerken in de Algemene Vergadering van juni 2012.

 

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55