11 oktober 2012 - Uitnodiging Algemene Vergadering VSE 14 november 2012

Vereniging VSE nodigt de ledenkerken uit voor een extra algemene vergadering die, zo de Here wil, gehouden wordt na afloop van de ledenvergadering SKW op woensdag 14 november 2012, vanaf 19.00 uur in de Rehobothkerk, Dirk STaalweg 43 te Ermelo.

In het voorjaar spraken SKW en VSE met de kerken over de toekomst van de emeritaatsvoorziening. De werkgroep stuurt vóór de Algemene Vergadering een tussenrapportage met een tweetal maatregelen voor het jaar 2013. In dat kader wordt deze extra vergadering van VSE gehouden.

De agenda met bijlagen is medio oktober aan de kerken verzonden. U kunt de agenda met bijlagen downloaden via deze link. De tussenrapportage is te downloaden door hier te klikken.

U kunt zich voor 5 november aanmelden door het aanmeldingsformulier.in te vullen via deze link. Het bewijs van afvaardiging kan u hier downloaden en inleveren bij inschrijving op 14 november.  

 

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55