12 april 2012 - Uitnodiging regioavonden: Werkgroep emeritaat stelt maatregelen voor

Mede namens de werkgroep emeritaatsvoorziening wordt u van harte uitgenodigd om 4, 5 of 6 juni a.s. onze regioavonden te bezoeken. Wij doen een dringend beroep op uw aanwezigheid!

Waarom zo belangrijk?

In 2010 en 2011 hebben diverse onderzoeken aangetoond dat we te maken krijgen met een krimpende kerk alsmede een afname van “draagvlak” voor collectieve lasten. Aangevuld met eventuele onverwachte kerkelijke ontwikkelingen en een mogelijke beperking van aftrekbaarheid van giften in de toekomst geeft dit ons inziens voldoende aanleiding met u van gedachten te wisselen op welke wijze hierop het beste beleidsmatig kan worden ingespeeld. Bijgaande uitnodiging gaat hier nader op in. De uitnodiging kunt u openen door hier te klikken. Voor de agenda klikt u hier.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te zenden aan info@steunpuntkerkenwerk.nl of vse@gbouw.nl

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55