07 november 2011 - Indexatie uitkeringen 2012

De indexering van de ingegane uitkeringen per 1 januari 2012 bedraagt 0,87%.

Dit percentage is overeenkomstig het financieel beleid en is met de leden vastgesleld op de Algemene Vergadering van 16 juni 2011.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55