26 september 2011 - Quotum 2012

Het quotum per ziel bedraagt per 1 januari 2012: € 31,70.

Dit bedrag is vastgesteld in de Algemene Vergadering van 16 juni 2011.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55