05 oktober 2010 - Quotum 2011

Het quotum voor 2011 bedraagt € 30,80 per ziel. Begin 2011 worden de nota's aan de kerken verzonden.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55