10 januari 2010 - Quotum 2010

Het quotum voor 2010 bedraagt € 30,40 per ziel. In het tweede kwartaal 2010 worden de nota's aan kerken verzonden.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55