12 december 2019 - Extra vermogensinleg mogelijk

Samen met alle andere kerken binnen ons GKv kerkverband draagt u bij aan de emeritaatsvoorziening van predikanten. Deze bijdrage betaalt u jaarlijks  middels een quotum per kerklid. Per 1 januari 2020 is dit € 58,-.

Naast de besluiten die genomen zijn over de quotumverhoging en de verkorting van de inhaalperiode, vroeg u op 19 juni jl. ook naar mogelijkheden om extra geld bij VSE in te leggen. Om dit te concretiseren bieden wij u de mogelijkheideen leningsovereenkomst met rendement aan te gaan. In dit document leest u alles hierover.

download hier.

Klik hier om de leningsovereenkomst in word te downloaden. Deze kunt u invullen en verzenden aan VSE.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55