Vereniging VSE respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en vragenstellers aan de helpdesk. Eventuele gegevens die u, via deze website of per e-mail aan VSE verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren waarbij VSE zich conformeert aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Via de leden (kerken) worden de volgende persoonsgegevens van predikanten geregistreerd:

  • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat.
  • naam en geboortedatum partner
  • informatie over de huidige verbintenis aan de kerk
  • informatie over de verbintenissen met kerken in het verleden

Waarom registreren wij deze gegevens?

De gegevens van predikanten worden alleen vastgelegd voor het bepalen van emeritaatsuitkeringen conform het uitkeringsreglement.

 

Verwerkersovereenkomst

Op basis van de AVG Grondslag dat gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst sloot VSE een verwerkingsovereenkomst met het beveiligde en gecertificeerde systeem van AFAS. Deze verwerking beoogt nimmer het plaatsen van persoonsgegevens op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon.

Cookies

VSE nam maatregelen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De cookies die de website www.verenigingvse.nl en www.gkv-vse.nl verstrekt bevatten enkel statistische informatie en hebben op geen enkele wijze verband met persoonsgegevens.

 

Recht op inzage en vragen

Heeft u bezwaar tegen registratie van uw gegevens en/of vermoedt u dat er van misbruik van uw gegevens sprake is, meldt ons dat direct via info@verenigingvse.nl of 038-4270455. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens.


Externe links
Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. VSE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Tot slot
VSE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

 

Vereniging VSE
Postbus 499
8000 AL Zwolle
E: vse@gbouw.nl
T: 038-427 04 55